موسیقی (پاورقی یک)

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in پاورقی بازدید: 3404

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

pic1

 

 

پاورقی

موسیقی

نویسنده: آلبرتو ائوزونی، ترجمه: سهراب مژده

سخنی از مترجم

 

در میان انبوهی از نوشته های موسیقی، که در فرهنگ پیشرو ایتالیا براستی مرز نمی شناسند، این اثر را عمدتا بدین دلیل انتخاب کردم که هنر موسیقی را در ارتباط با هنرهای فیگوراتیو، بویژه هنر نقاشی، بررسی کرده است.

پاورقی

موسیقی

نویسنده: آلبرتو ائوزونی، ترجمه: سهراب مژده

سخنی از مترجم

 

در میان انبوهی از نوشته های موسیقی، که در فرهنگ پیشرو ایتالیا براستی مرز نمی شناسند، این اثر را عمدتا بدین دلیل انتخاب کردم که هنر موسیقی را در ارتباط با هنرهای فیگوراتیو، بویژه هنر نقاشی، بررسی کرده است. از این دیگاه، ما با مطالعه ی کتاب حاضر، نه تنها با فلسفه ی موسیقی اروپایی آشنا می شویم، بلکه با دوره ها و جریانات هنری ای که زمینه های پیدایش رنساس و تحولات همه جانبه ی اروپا را پایه ریزی کردند، آشنا می گردیم.

از این دیگاه، ما با مطالعه ی کتاب حاضر، نه تنها با فلسفه ی موسیقی اروپایی آشنا می شویم، بلکه با دوره ها و جریانات هنری ای که زمینه های پیدایش رنساس و تحولات همه جانبه ی اروپا را پایه ریزی کردند، آشنا می گردیم.

موسیقی

پیش سخن نویسنده ی کتاب:

 

این فرهنگ نامه، از راه معرفی مجموعه ای از تصاویر، که به اشکال مختلف با دنیای موسیقی در ارتباطند، لگامهایی را که هنر اصوات، همیشه با تاریخ مدنیت حفظ کرده است، به نمایش می گذارد.

 

از طریق ارزشهای دقیق سمبولیک و نمادین(Allegorica)، و بر مبنای اصوات تولید شده، صدای انسان و صدای ابزار موسیقی، عملا تعدادی از مهمترین موضوعات میتولوژی کلاسیک را تشکیل داده اند، همانگونه که با سوژه هایی چون مذهب و گسترش زندگی مدنی نیز،همگامی داشته اند.

 

مجموعه ای از تصاویر ابزار موسیقی(ایکونوگرافی)، که غالبا، درریز بخشها(Particolari)با دقت به تصویر کشیده شده اند، با دادن اطلاعاتی در باره ی حتی روش اجرایی سازها، در دوره های مختلف تاریخی، در گسترش هنر ساز سازی، طبقه بندی سازها، و شناخت تاریخ آنان، نقش عمده ای را ایفا کرده اند.

 

کتاب حاضر، به دو بخش اصلی تقسیم شده است، اولین بخش نیز به نوبه ی خود به چهار زیر بخش تقسیم گردیده است. اولین بخش، در مورد نقش موسیقی در درون یک زبان سمبولیک، به جستجو می پردازد، زبانی سمبولیک که  مقولاتی مهم از نوع فلسفی و یا مفهومی(concetto) را به زبان تصاویر، به کلک می کشد.

 

pic1

تصویر بر روی جلد (اولین تصویر): اثر کاراوججو(‏(Caravaggio‏ است نام اثر: نوازنده ی لیوت (لوت)؛ سال ۱۵۹۵-۱۵۹۶٫‏

محل نگاهداری:سن پیتربورگ ارمیتاژ ((San Pietroburgo, Ermitage

 

جداسازی بخش تئوریک موسیقی از جنبه های اجرایی آن، که در فلسفه ی یونان مطرح و از طرف تئوری های نوافلاطونی تقویت شد، بعنوان مثال، به تصاویری بدل میگردد که مفهوم هارمونی  کرات را به نمایش می گذارند.  در آنجا که به عصر انسان و عشق مربوط می شود، موسیقی به بررسی ریتم های هستی پرداخته، ونقش معالجه گر، وحدت آفرین، و نیزنقش خویش را در خلقت و یا ایجاد هارمونی بیان میدارد. همزمان با آن، حضور ساکت ابزار موسیقی، در کنار کتاب ها، گل ها و اشیایی با زیبایی بی مثال، مفهوم کشش به سوی "بیهودگی های هستی" را برجسته می کند، و اضمحلال را که سرنوشت جهان مادی و یا جهان قابل حس است، بگونه ای روشن، به تصویر می کشد.

 

بخش دوم، رابطه ی موسیقی را با میت های کلاسیک بررسی می کند. با تحلیل  فیگور اپوللو ((Apollo و الهه های ((Muse نوین، تضاد میان هارمونی نوع اپوللو، و ریتم های بی بند و بار موسیقی نمایشی - تشریفاتی متعلق به دیونیزو (*(Dionisio را  به تصویر می کشد.

 

فیگورهایی مانند آریون((Arione و ارفه او((Orfeo، که نمادی حقیقی ازشکل انسانی شده ی موسیقی اند، برعکس، بیانگر قدرت شعر و هنر اصوات  اند، قدرتی که مرگ را به مبارزه می خواند و موانع آن را پشت سر می گذارد.

 

سومین بخش، در برگیرنده ی سوژه های اصلی مذهبی است، که در آنها موسیقی، از آنجائی که، بعنوان مثال، بیانگر هارمونی پردیسی و یا کاکوفونی ((cacofonie جهنمی است، نقش بسیار مهمی را بازی می کند.

 

موسیقی علاوه بر این، یک جابجایی قابل لمس را در ایکونوگرافی* داوید و در بینهایت سکانس های کنسرت های  فرشتگان دنبال می نماید.

 

با اینکه ابزار موسیقی، غالبا در تصاویر، بدقت بازتولید شده اند، اما باید در نظر داشت که ارکسترها ی الهی ((divine دارای درجه ای از انتزاع نیز هستند، و هنرمندان غالبا بر اساس آنچه به خاطر سپرده اند، عمل می کنند، و یا اینکه ، بی آنکه نگران بازتولید دقیق ریز بخشها باشند، به کپی مدل سازها می پردازند.

 

تا آنجا که به سوژه های میت های مقدس (agiografico)* مربوط می شود، فیگور سنتا چه چیلیا (San. Cecilia نقشی اساسی را بعهده می گیرد.

 

سنتا چه چیلیا، بگونه ای تکراری در قالب خواننده ی آسمانی و یا نوارنده ظاهر میگردد، و این در حالی است که او از طرف فرشتگانی که سیاهه ی پاره نت ها ( (spartitiرا بدست گرفته اند و یا در نقش های مختلف ترکیبی، از آواز گرفته، تا نواختن سازها را به نمایش می گذارند، همراهی شده است.

 

بخش چهارم، مربوط به اجرای موسیقی است. در واقع موسیقی همیشه به فضای زندگی انسانی، چه در مراسم جمعی و تشریفاتی، و چه در فضاهای خصوصی ((intime، مربوط بوده  است. ایکونوگرافی، غالبا مکانهای موسیقی را تعیین و آنان را محدود می کند: کلیساها، تئاترها و سالن های کنسرت، فضاهای  روستایی شبانی ساده و آرام، و یا خیاباهای عادی شهری، که محل اجرای نوازندگان خیابانی می باشند.

 

در کنار نقش موسیقی، در سیستم تربیتی، اهمیت اجرا و نواختن موسیقی نیز، مورد تحلیل قرار می گیرد. پایداری و بقای عناصر نمادین، مشتق از دوره ی رنساس، همیشه هر چه بیشتر با حضور اجرای واقعی موسیقی، همراه می شود. این کار باعث می گردد که ایگونوگرافی در تعیین و تعریف ابزارهای موسیقی، دقت بیشتری را بخرج دهد.

 

دومین بخش این کتاب، به ایکونوگرافی ابزار اصلی موسیقی سنتی غربی، اختصاص داده شده است، یعنی از زمان مدنیت یونانی و رمی، تا به امروز.

 

pic2

تصویر شماره ۲: دانته گابریل روستتی((Dante Gabriel Rossetti

نام اثر: -  La Ghirlandata(part) سال ۱۸۷۳

محل نگاهداری: لندن Guildhall Art Gallery

 

در کنار بعضی از اطلاعات مربوط به تغییر و تحول سازها و ابزار موسیقی، در موقعیت های ویژه ی تاریخی، و زیبایی شناسی موسیقی، سعی شده است آثاری معرفی گردد که در آنها رابطه ی بین ایکونوگرافی و  ارگانولوژی((organologia بروشنی به نمایش گذاشته شود.

 

برای تعریف وتشریح یک ساز و یا ابزار موسیقی، ابتدا لازم است که آن ساز مشخص گردد،  بعد با مدلهایی که در درون موزه ها جای گرفته اند و یا دراسناد توافق شده(trattati)هرعصر توضیح داده شده اند، در سبد قیاس قرار گیرد، و در پایان، فاکتور آن، یعنی ویژگیهای ساختاری آن، تعیین گردد.

 

این شیوه ی تحلیلی بما اجازه میدهد، که به پاره ای از پرسش ها، در باره ی سازها، پاسخ دهیم. مثلا اینکه نوع ویژه ای از ساز، در چه زمانی پیدایش یافته، و در چه زمانی بهره گیری از آن و یا نواختن آن پایان پذیرفته است. علاوه بر آن، این اسلوب کاری، به ما یاری میرساند، تا روند تحولات این سازها را روشن سازیم، تکنیک های صوتی ویژه ی آنها را تشخیص دهیم، و معیارها و چگونگی  طراحی و ساختن آن  را، تعیین کنیم.

 

علاوه بر این، آثاری معرفی شده اند که در آنها بهره گیری هنر معاصر، از بازسازی تعدادی از سازها، و یا قرار دادن مستقیم آنها در مدار مفهومی(*(concettuale و یا اجرایی، پرفورماتیو(*(performativo، برجسته شده است.

 

(پایان پیش سخن نویسنده)

هارمونی جهانی

 

Harmonia mundi

موسیقی،  یا علم و هنر اصوات، از دوران  قرون  وسطی‎ ‎از طریق سمبل ها و تصاویر، و یا به زبان الگوریک((allegorico معرفی شده است، زبانی  که اصل الهیت هنر را برجسته، و روابط‎ ‎ آن را با هارمونی جهانی‏ بیان میدارد.‏

 

فیثاغورث، دکترین خویش را براین اساس فرموله کرد که سیارات آسمانی، با گذار خویش از اتر((etere، اصواتی را تولید می کنند؛ این اصوات دارای نوعی ارتباطات عددی هستند، بگونه ای که هارمونی های جهانی را به نمایش می گذارند.

 

افلاطون نیز، به نوبه ی خود، در خطوط مشهوری از کتاب جمهور خویش، جهانی را توضیح میدهد که در آن کرات آسمانی، بعلت ملودی بلا انقطاع سیرن ها، و بر اساس یک طرح تعیین شده ای از طرف الهه ی ضرورت، حرکت می کنند.

 

بسیاری از عناصر مفهومی موسیقی کلاسیک، و درمیان آنان ایده ی موسیقی، همانند ایماژ خلقت جهانی، و سازماندهی منظم آن، به دوره ی قرون وسطی منتقل شده، و بر بینش  خداشناسانه (تئولوژیک) مسیحیت انطباق یافته اند.

 

مفهوم هارمونی جهانی، ویا هارمونی کرات، که از طریق سنت آگوستینو و بوئتزیو((Boezio، بسط یافته است، آرام آرام از کرات گذر کرده، و برای اینکه رابطه ی هارمونیک میان خالق و مخلوقات را ایجاد کند، به  آسمان مسیحیت راه یافته است.

 

علاوه بر این، بر جدایی موسیقی به مفهوم ابزار برتر اوجگیری عرفانی( میستیک)، و موسیقی همانند عامل هیجانات  بی نظم، و همچنین ابزار گناه، که از ماتریس افلاطونی است، پا فشاری شده است. علاوه بر اینها قرون وسطی، از فلسفه ی قدیم، حتی تقسیم بین تئوری و پراتیک موسیقی را نیز، به ارث برده است.

pic3

تصویر شماره ۳: مینیاتور، نام: موسیقی((la Musica، برگرفته از انستیتوی موسیقی(( De institutione musicae سه ورینو بوئتزیو((Severino Boezio ، متعلق به حدود سال ۱۳۵۰ است ، که در شهر ناپل و در کتابخانه ملی نگهداری می شود.

 

اولین مقوله، یعنی تئوری موسیقی به مفهوم علم تفکر و تعقل، قادر به نشان دادن و مشخص کردن نسبتهای عددی ای می باشد که ‏هارمونی جهانی را تنظیم می کنند؛ این مقوله در سیستم دکترین چهارتایی، یا کوادری ویوم(‏(quadrivium، در کنار ‏ریاضیات، هندسه و نجوم جای گرفته، و همراه با سیستم سه تایی، یا تری ویوم(‏trivium‏)، یعنی، گراماتیک، دیالکتیک و ‏رتوریک، باهم، هفت هنر لیبرال‎ ‎‏(‏(sette arti liberali‏ را تشکیل داده اند. عمل‎ ‎‏ این هنر هفتگانه، بر مبنای عقاید بیان شده، به ‏انسان امکان میدهد تا به کشف حضور الهی ‏دست یابد.‏

 

دومین مقوله، که با تمرین و اجرای موسیقی ابزاری و صوتی، یعنی با نواختن ساز و خوانندگی، مشخص می گردد، عمدتا  جهات  و جنبه های  هیجانی را به نمایش می گذارد.

pic4

تصویر شماره ۴

اثر جرج سیرلین(Jorg Syrlin) می باشد. نام اثر: پیرمرد، فیثاغورت است. اثری ازچوب، و در جایگاه پشتی صندلی جای گرفته است. این اثرمربوط به سالهای ۱۴۶۹- ۱۴۷۴ می باشد.

مکان نگاهداری: کاتدرال ئولم( (Ulm. Cattedrale

pic5

تصویر شماره ۵

کارگاه جن تیله دا فابریانو(Gentile da Fabriano)

نام اثر: موسیقی((Musica

زمان خلفت اثر: ۱۴۰۷- ۱۴۱۰

مکان نگهداری اثر: فولی نیو، کاخ ترینچی((Foligno, Palazzo Trinci، سالن هنرهای لیبرال و کرات((S. Arti Liberali

 

آنچه در این اثر مشاهده می کنیم:

زن که سمبل و نماد موسیقی است، با یک مضراب(باکت)، کاریللون((carillon، و یا یک سری از ناقوسهای کوچک را، که در مسیر یک خط  مستفیم جای گرفته اند، و نت های آن نیزاز قبل تنظیم شده اند، به صدا در می آورد.

 

اصوات ناقوس ها، که مملواز هارمونیک ها می باشند، غالبا برای تجربه های اکوستیک و نمونه های تدریسی، بر مبنای تئوری فیثاغورث، که هدفش بدست آوردن ریشه ی هارمونی است، بکار گرفته میشدند.

 

هارمونیک های ناقوس ها، با اصوات ارگ((organo قابل حمل، یگانه می شوند. واصول ریاضی ای که، به مفهوم علمی آن، تنظیم کننده ی موسیقی اند، به هنر موسیقی امکان میدهند که این هنر، نقشی برتر نسبت به هنر نقاشی، پیکر تراشی، ونسبت به دیگرهنرهای باصطلاح "مکانیکی"، ایفا کند.

 

pic6

تصویر شماره ۶

نام مینیاتور: موسیقی جهان مادی((mundana، انسانی((humana و  ابزاری(instrumentalis)، است، از آنتی فوناریوم مدیسیوم (Antiphonarium mediceum)

زمان خلقت اثر: حدود ۱۳۰۰، فلورانس.

مکان نگهداری: کتابخانه ی مدیسه آ  لئورنسیانا((Medicea Laurenziana

 

 

این مینیاتور، در واقع تصویر مرکبی است از شش تصویر قاب نما، که هر یکT موضوعی را به میان می گذارند.

ما به ترتیب، به توضیح سه تصویری که در ستون سمت راست جای گرفته اند، می پردازیم:

 

از بالا به پایین، تصویر اول سمت راست:

سوری نو بوئتزیو((Severino Boezio، با بازپرداخت و تنظیم عناصر جهانشناسی((cosmologiaفیثاغورث و افلاطون، موسیقی را به سه قسمت مادی(mundana)، انسانی(humana) و ابزاری(strumentale) تقسیم می کند. موسیقی مادی، از حرکت آسمانها و سیاره ها، ناشی می شود، و بر مبنای نسبتهای عددی معینی تنظیم شده است، و نظم الهی را(divina) انعکاس میدهد. این نوع موسیقی از طریق گوش انسان قابل درک نیست، بلکه تنها از طریق بررسی در رابطه با چهار عنصری، که در بالا بدان اشاره شد، قابل درک است.

 

 

از بالا به پایین، تصویر دوم سمت راست،

(شکل میانی  سمت راست):

این تصویرنشان میدهد که موسیقی انسانی، موسیقی صوتی و یا وکال است، که در واقع بیانگر جان، و هارمونی جان است. این نوع موسیقی باعث میگردد، تا دو عنصر جسمی و روحی، به هارمونی و همزیستی راه یابند.

 

از بالا به پایین، تصویر سوم سمت راست،

(شکل پایینی سمت راست):

 

این تصویر بیانگر موسیقی ابزاری، و یا موسیقی سازی می باشد. که سعی در تقلید از دو نوع موسیقی دیگر، یعنی موسیقی مادی و انسانی دارد. این موسیقی، اجرایی و پراتیک است، و از صدای سازهای مختلف مشتق میگردد.

pic7

تصویر شماره ۷

نوع اثر، برش، یا حکاکی (incisione)است.

نام اثر: انواع موسیقی((Typus musices،

ازمارگریتا فیلوسوفیکا((Margarita Philosophica

اثر گره گور رایش((Gregor Reisch.

زمان خلق اثر: ۱۵۰۴

مکان نگاهداری: استراسبورگ ((Strasburgo

 

در این تصویر، چهره ی از یک زن، که احتمالا نمادی از موسیقی است، تابلویی از خطوط حامل موسیقی را در دست گرفته است که بر روی آن نت های بالا رونده(ascendente از سیستم نت ششگانه ((esacordo، که متعلق به گوییدو دی ارتزو((Guido  d’Arezzo است، زینت یافته است.

 

در سمت راست، تصویر شخصیتی چون، توبال کاینو ((Tubalcaino، با چکشی در دست ایستاده است. این  شخصیت انجیل متعلق به سلسله ی کاینو(قابیل)، است، او بعنوان  اولین کسی شناخته شده است که کار بر روی فلز ات را آغاز کرده است. زیرا برپایه ی داده های سنتی، فیثاغورث، ادراک تئوریک - موسیقیایی خویش را، از کارگاه یک آهنگر بدست آورده است. در نتیحه، فیگور توبال کاینو، به ریشه ی موسیقی باز می گردد.

 

در این اثر برش، یا حکاکی، نوازندگان چنگ، لیوت(liuto)، فلوت، ارگ قابل حمل، در واقع معرف موسیقی پراتیک , و یا اجرایی ااند، موسیقی ای که وظیفه اش پلاسم دهی و یا شکل دادن اصوات است، و عمدتا برای بیان حس ها بکار میرود.

 

فیثاغورث و توبال کاینو، معرف موسیقی تئورتیک((teoretica هستند، یعنی درک موسیقی همانند علم تفکر(اسپکولاتیو). در واقع، از طریق کشف نسبت هایی که بین صوت های تولید شده، با ضربات چکش هایی با وزن های متفاوت، ایجاد می شود، فیثاغورث، توانست کنسونانس های((consonanze* هارمونی موسیقی را تعیین کند.

pic8

تصویر شماره ۸

نام مینیاتور، نماد موسیقی

نام خالق اثر: رابینت تسدارد(Robinet Tesdard

از اکوی هارمونی(Les èchecs amoureux)،

زمان خلق اثر: ۱۴۸۶- ۱۴۹۸

محل نگاهداری اثر: پاریس کتابخانه ملی ((B.Nationale

 

همانگونه که در تصویر مورد بحث می بینیم، درطبقه ی دوم فضای حاضر، موسیقی صوتی(وکال) و موسیقی ابزاری، یا سازها، از طرف گروهی از خوانندگان و نوازندگان همراهی می شود. این گروه در حال نواختن کورناموزا((*cornamusa، چاراملا((ciaramella و یک تامبور کوچک، که با فلوت ویژه گالوبرت((galoubert همراه است، می باشند.

گالوبرت، فلوت ویژه ایست، که بر روی آن سه سوراخ تعبیه شده است. لازم به اشارت است که گالوبرت، تنها با یک دست نواخته می شود.

در طبقه ی پایین و در سمت چپ و راست، یک چنگ، یک ارگ قابل حمل، و یک فلوت دیده می شوند.

در اینجا، نماد موسیقی، در پیکر یک زن ظهور یافته است که بر روی تختی نشسته است، تختی که از دو طرف آن دو قوی سپید رنگ خودنمایی می کنند، نمادهایی که از قدیم در رابطه با موسیقی مطرح بوده اند.

در طبقه ی پایین و در مرکز تصویر، زن، یعنی نماد انسانی موسیقی، نوعی سنتور را بر روی زانوان خویش قرار داده و در حال نواختن آن است. این سنتور دارای سوراخهای ریسونانس((risonanza است، و با گلی حک شده بر روی آن، زینت یافته است. این ساز از طریق زدن مضرابها ( (bachette بر روی سیمهای افقی، نواخته میشود.

 

ادامه دارد...

چهاردهم بهمن هشتاد و نه

 

 

آیا میدانید

  • چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

    چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

      چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟ (نکته: این نوشته، برای کسانی است که در انتخاب ساز مردد بوده و نیاز به راهنمایی دارند). شاید نخستین پرسش برای کسی که، ایده و آشنایی با موسیقی ندارد، و قصد یادگیری موسیقی داری این باشد: چه سازی را انتخاب کنم؟ انتخاب ساز، کاملا سلیقه ای است، و انتخاب ساز، در واقع انتخاب و دنبال کردن سلیقه فرد و برداشت شخص از موسیقی است. برای انتخاب ساز به منظور یادگیری موسیقی، چند عامل نقش مهمی دارند که به آنها اشاره میکنیم: سلیقه و علاقه فرد به صدای سازی که یا دیده، یا صدایش را شنیده، و آشنایی هرچند اندک نسبت آن ساز دارد. شکل ظاهری ساز نیز نقش به سزایی در انتخاب دارد. کسی که آشنایی چندانی با موسیقی ندارد، برای شروع نوازندگی و انتخاب، به شکل ظاهری ساز نیز نظر دارد. سبک و کاربرد ساز یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز است. در واقع کاربرد ساز در سبک های موسیقی پاپ، کلاسیک، سنتی و... میتواند یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز باشد. مشورت و راهنمایی صحیح، می تواند راه بسیار خوبی برای انتخاب ساز باشد. ولی در نهایت، خود شخص است که تصمیم گیرنده نهایی است. چند توصیه…

از ما بپرسید

  • چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه

    چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه

    چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه برقراری ارتباط نوازنده در حین اجرای زنده، با شوندگان حاضر در سالن، مبحثی بسیار جدی و جالب است که برای تحلیل و چگونگی و راه های مختلف برای تاثیر گذاری بیشتر آن نیاز به نوشتاری مفصل دارد که به زودی در مورد آن، در این سایت بحث شده و نوشته هایی برای خواندن شما عزیزان آماده و عرضه خواهد شد. بیست و هفتم خرداد هشتاد و نه  

درباره ی موسیقی هنری ایران

logo persian004 موسیقی هنری ایران، نخستین روزنامه الکترونیکی روزانه موسیقی ایران

همکاری: پیام به این شماره تلگرام
09226521131