اثر 2

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in فرهنگستان موسیقی بازدید: 742

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

اثر 2

 

← اثر موسیقایی