اُبوا

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in فرهنگستان موسیقی بازدید: 918

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

اُبوا

oboe

سازی از گونۀ سُرناها